Hjälp på olika språk

Vi talar många olika språk

Behöver du stöd på ett annat språk än svenska? 

Genom Brottsofferjourens Telefoncentral kan du få kontakt med en utbildad volontär som talar ditt språk. Våra volontärer talar många olika språk. Läs mer på www.brottsofferjouren.se

Du kan också ringa 116 006 för kontakt på svenska eller engelska.