Stödperson – vad innebär det?

Som stödperson ger du medmänskligt stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Stödpersonens uppgift är att kontakta brottsutsatta för att lyssna, ge stöd och råd.  Informera om rättsprocessen, möjlighet till ersättning och vid behov förmedla kontakt till myndigheter, sjukvård, jurist m fl som kan hjälpa personen ytterligare. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Du erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Kvalifikationer

För att bli stödperson går du Brottsofferjourens utbildning som omfattar ca 30 timmar. Du får en grundlig utbildning som innehåller bl a samtalsmetodik, krisreaktioner och rättsprocessen. Som föreläsare anlitar vi experter från berörda myndigheter/organisationer som polis, åklagarkammare, sjukvård och försäkringsbolag. Under utbildningen prövar vi din lämplighet som stödjare. Det är viktigt att du är trygg och har förmåga till att lyssna och bekräfta. För att bli godkänd krävs minst 75 % närvaro och därefter erbjuds du praktik innan du godkänns som stödjare.

Vi söker dig som är:

  • Över 20 år
  • Har en positiv människosyn
  • Är en god lyssnare
  • Kan arbeta självständigt
  • Är lugn och trygg i dig själv
  • Inte själv ha några obearbetade trauman
  • Kan uttrycka dig väl på svenska och mycket gärna även på ett annat språk
  • Har ett genuint intresse för att hjälpa människor

Är du intresserad av att arbeta som volontär? Maila oss på  info@ostergotland.boj.se eller ring på 011-61 000.